Αρχική Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις

Η Υδρομετάλ Ι. Ανυφαντάκης ΑΕΒΕ ανέκαθεν είχε ως βασικό στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Πίστη της είναι ότι μόνο μέσω της επαυξημένης ποιότητας (προϊόντος & υπηρεσιών) είναι δυνατή η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη που αποτελεί και τη βάση για την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

ΠιστοποιήσειςΤην τελευταία δεκαετία η εταιρία έχει πετύχει σημαντικά βήματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Δημιούργησε πρότυπους χώρους έκθεσης και αποθήκευσης των προιόντων της, υπερσύγχρονους συνεδριακούς χώρους, υλοποίησε αναδιοργάνωση της λειτουργίας της αποθήκης σύμφωνα με τις αρχές του Logistics Management και διαθέτει, επίσης, πλήρη στόλο οχημάτων για τις παραλαβές και τις διανομές της σε ολόκληρη την Κρήτη.

Το 2000, ως αποτέλεσμα των παραπάνω και μιας σειράς άλλων ενεργειών, η εταιρία πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO-9001/TUVCERT από τον φορέα TUV AUSTRIA HELLAS με το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. Η πιστοποίηση αφορά:

  • Το σχεδιασμό νέων προϊόντων
  • Τις διεργασίες παραγωγής και εμπορίας
  • Την εξυπηρέτηση του πελάτη

Με την πιστοποίηση αυτή, η Υδρομετάλ επισφράγισε την 37χρονη προσφορά της στους επαγγελματίες και τους καταναλωτές της Κρήτης, με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ποιότητα εξυπηρέτησης, στην συνεχή τεχνική υποστήριξη και στην επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα της με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.

Πιστοποιήσεις

Ορμώμενη από το όραμα της, να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά, να παρέχει συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες και προϊόντα και να διατηρεί ικανοποιημένους εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες, η Υδρομετάλ δεσμεύεται ότι θα εξακολουθήσει στο μέλλον να δίδει έμφαση στην ποιότητα και να επεκτείνει τις πιστοποιήσεις της και σε άλλους τομείς.