Αρχική Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιαφέροντα θέματα Οικολογικοί Ενεργειακοί Λέβητες Συμπύκνωσης
Οικολογικοί Ενεργειακοί Λέβητες Συμπύκνωσης

Στην σημερινή εποχή η θέρμανση αποτελεί πλέον ένα από τα αγαθά ευζωίας εξαιτίας όμως των οικολογικών τάσεων και το αυξανόμενο, δυστυχώς, κόστος των συμβατικών μορφών ενέργειας όπως π.χ το πετρέλαιο, δημιουργεί επιτακτική την ανάγκη για την δημιουργία πρωτότυπων προϊόντων με κύριο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με την μείωση ρύπων προς το περιβάλλον.

Όταν μάλιστα αναρωτηθεί κανείς γιατί πρέπει τα καυσαέρια στους κλασικούς λέβητες να φεύγουν από την καμινάδα με μια θερμοκρασία πάνω από 200οC και να ρυπαίνουν το περιβάλλον τότε γεννιέται η ιδέα χρησιμοποίησης της ενέργειας της θερμότητας των καυσαερίων για την θέρμανση του χώρου που θέλουμε. Η ιδέα αυτή οδήγησε στην δημιουργία πρωτότυπων προϊόντων όπως είναι οι οικολογικοί-ενεργειακοί λέβητες συμπύκνωσης.

Οι λέβητες συμπύκνωσης δουλεύουν είτε με πετρέλαιο είτε με αέριο και η βασική αρχή λειτουργίας τους είναι ότι τα καυσαέρια δεν οδηγούνται κατευθείαν στην καπνοδόχο αλλά περνούν μέσα από εναλλάκτη θερμότητας όπου ψύχονται με τρόπο ώστε οι υδρατμοί που περιέχουν συμπυκνώνονται και αποδίδουν έτσι πίσω την ενέργεια που περιέχουν στο σύστημα θέρμανσης. Οπότε ενώ τα καυσαέρια στους κλασικούς λέβητες βγαίνουν στην ατμόσφαιρα σε μια θερμοκρασία από 150οC-250oC στους λέβητες συμπύκνωσης τα καυσαέρια βγαίνουν σε μια θερμοκρασία από 50οC-70o C εκμεταλεύοντας έτσι την ενέργεια των καυσαερίων.

Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς τα πλεονεκτήματα του λέβητα συμπύκνωσης έναντι του κλασικού λέβητα είναι:

  • Η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας έως και 11%.
  • Ο άριστος βαθμός απόδοσης αφού εξαιτίας της αρχής λειτουργίας του η απόδοση μπορεί να φτάσει έως περίπου και τα 102% και έτσι καταναλώνεται λιγότερο καύσιμο.
  • Μείωση των εκπομπών ρύπων προς το περιβάλλον.

Το μοναδικό μειονέκτημα του λέβητα συμπύκνωσης είναι το υψηλό κόστος του αλλά όμως εξαιτίας της εξοικονόμησης ενέργειας και του μεγάλου βαθμού απόδοσης του, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καλύπτει το αρχικό υψηλό κόστος έναντι των κλασικών λεβήτων.

Οι λέβητες συμπύκνωσης είναι κατάλληλοι για εφαρμογές με χαμηλή θερμοκρασία νερού όπως η ενδοδαπέδια θέρμανση όπως επίσης και για εφαρμογές με υψηλή θερμοκρασία νερού όπως τα θερμαντικά σώματα.

 

 

 

 

 

 

 

Του Μ. Μοναστηριώτη πτυχ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - Τμήμα Πωλήσεων της ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ