ΣΥΣΤΗΜΑ HYDROX® ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ HYDROX® ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

Διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό του 6 στάδια επεξεργασίας και παράγει μέχρι 285 λίτρα νερού ανά ημέρα.

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 1,0 Bar, μέγιστη 6,0 Bar.

Τοποθετείται συνήθως κάτω από το ντουλάπι του νεροχύτη στην κουζίνα και σας παρέχει άφθονο πόσιμο νερό από την δική του ξεχωριστή βρύση που τοποθετείται δίπλα από την βρύση του νεροχύτη σας.

Διαστάσεις (σε cm Υ x Π x Β)43x48x15

 

Αναλυτικά Διαθέτει:

1.      Φίλτρο βιδωτό κλασσικού τύπου 10’’ Sediment 5 Micron

2.      Φίλτρο βιδωτό κλασσικού τύπου 10’’ Ενεργού Άνθρακα Carbon Udf

3.      Φίλτρο βιδωτό κλασσικού τύπου 10’’ Ενεργού Άνθρακα Carbon Block

4.      Μεμβράνη Αντίστροφης Όσμωσης 75GPD (made in USA)

5.      Φίλτρο τύπου φυσιγγίου 10’’ Ενεργού Άνθρακα Taste & Odor

6.      Φίλτρο τύπου φυσιγγίου 10’’ ιχνοστοιχείων (εμπλουτισμού)

6.      Δεξαμενή πλαστική (Tank) 12lt

7.      Αυτόματο τετραπλό διακόπτη (auto shut off valve)

8.      Αντλία υψηλής πίεσης 24V

9.      Πρεσσοστάτη χαμηλής πίεσης

10.    Πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης

11.   Τροφοδοτικό αντλίας 24V

12.    Διπλή βρύση πάγκου χωρίς μόλυβδο, χαλκό κλπ

13.   Δοχεία φίλτρων με διπλά λάστιχα στεγάνωσης (o-ring)

14.   Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σύνδεσή του (σωλήνες, σέλα αποχέτευσης σύνδεσμο, βάνα, κλειδί φίλτρων κλπ)

Ανταλλακτικά & Συντήρηση: Ο ρυθμός αλλαγής των φίλτρων του συστήματος εξαρτάται από το μέσο όρο ημερήσιας κατανάλωσης, αλλά και από την ποιότητα του εισερχόμενου νερού. Συνίσταται αντικατάσταση όλων* των φίλτρων του συστήματος δύο φορές το χρόνο . *Η μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης αντικαθίσταται όταν κρίνεται απαραίτητο, αναλόγως της απόδοσης του συστήματος (συνήθως κάθε 2 χρόνια).