Εξωτερικός πωλητής

Εξωτερικό πωλητή

Έδρα: Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου

Οι αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου Χονδρικής (Υδραυλικά, Θέρμανση, Κλιματισμό, Είδη Υγιεινής)
 • Επισκέψεις σε πελάτες
 • Ανάπτυξη δυνητικού πελατολογίου
 • After sales support
 • Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας Πωλήσεων & Marketing

Προσόνταδεξιότητες:

 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων
 • Γνώσεις στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, θα αξιολογηθούν θετικά
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (ΜS OFFICE)
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση – ανταγωνιστική αμοιβή
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό τηλέφωνο
 • Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@ydrometal.gr με την ένδειξη SALESB2B_VIPE

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2810-381381

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις.