Σύμβουλος Πωλήσεων Τεχνικών Έργων

Σύμβουλο Πωλήσεων Τεχνικών Έργων

Key Accounts Sales Consultant

Έδρα: Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου

Οι αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου & νέου πελατολογίου Key Accounts
 • Παρακολούθηση έργων δημόσιου & ιδιωτικού τομέα
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία διαγωνισμών και παρακολούθησης της εξέλιξής τους
 • Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας Πωλήσεων & Marketing

Προσόνταδεξιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ
 • Σχετική εμπειρία σε Πωλήσεις Β2Β & εξοικείωση με τεχνικά έργα, μελέτες, δημόσιους διαγωνισμούς θα εκτιμηθούν
 • Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (ΜS OFFICE)
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση – ανταγωνιστική αμοιβή
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό τηλέφωνο
 • Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@ydrometal.gr με την ένδειξη SALESΚA_VIPE

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810-381381

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις.