Τεχνίτης Ψυκτικός & Βοηθός Ψυκτικού

Τεχνίτης Ψυκτικός  &  Βοηθός Ψυκτικού

Έδρα: Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου 

O κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

  • Εμπειρία  στην εγκατάσταση και συντήρηση κλιματιστικών συσκευών
  • Βασικές γνώσεις στην χρήση Η/Υ
  • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου

Η εταιρία προσφέρει:

  • Μόνιμη απασχόληση – ανταγωνιστική αμοιβή
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
  • Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@ydrometal.gr με την ένδειξη ΨΥΚΤΙΚΟΣ

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2810-381381

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις.