Προϊστάμενο Πωλήσεων (έδρα ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου)

Η πρωτοπόρος κρητική εμπορική-βιομηχανική εταιρεία με 50 χρόνια εξειδίκευσης στους τομείς : Θέρμανση, Ύδρευση, Κλιματισμός, Μπάνιο/Πλακάκι με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και με εμπορικά κέντρα σε Κρήτη και Ρόδο

αναζητά

Προϊστάμενο Πωλήσεων (έδρα ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου)

Ως Προϊστάμενος Πωλήσεων θα αναλάβετε τον κρίσιμο ρόλο της επίβλεψης και διαχείρισης των πωλήσεων, στοχεύοντας στην αύξηση εσόδων και την επίτευξη των στόχων της εταιρίας. Οι κύριες ευθύνες σας θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση και υλοποίηση στρατηγικών πωλήσεων, τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, την ενίσχυση των σχέσεων με πελάτες, και την ηγεσία μιας δυναμικής ομάδας μηχανολόγων και πωλητών.

Κύριες Αρμοδιότητες:
1. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για την επίτευξη στόχων πωλήσεων.
2. Εντοπισμός και αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω δικτύωσης και προσέγγισης πελατών.
3. Διαμόρφωση και συντήρηση δυνατών σχέσεων με υφιστάμενους και νέους πελάτες, διασφαλίζοντας την υψηλή ικανοποίησή τους.
4. Ηγεσία και ενδυνάμωση της ομάδας μηχανολόγων και πωλητών, παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη.
5. Οργάνωση και διαχείριση των πόρων της ομάδας πωλήσεων για την αποδοτικότερη εργασία.
6. Ανάλυση τάσεων αγοράς και αξιολόγηση δραστηριοτήτωνανταγωνισμού, προτείνοντας στρατηγικές για τη βελτίωση των Κey Accounts πελατών.
7. Σύνταξη και παρουσίαση εκθέσεων πωλήσεων και προβλέψεων προς τη διοίκηση.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχίο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφή τομέα.
2. Εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων και τη διαχείριση Κey Accounts σε όμοιο ή αντίστοιχο προϊοντικό τομέα.
3. Εμφανείς ηγετικές δεξιότητες με την ικανότητα να εμπνέετε και να κινητοποιείτε την ομάδα.
4. Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
5. Ικανότητα για ανάλυση τάσεων αγοράς και ανταγωνισμού.
6. Αποδεδειγμένη επιτυχία στην ανάπτυξη και εκτέλεση σχεδίων πωλήσεων.
7. Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης ισχυρών σχέσεων με πελάτες.
8. Ευχέρεια μετακινήσεων εκτός έδρας
9. Γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων ERP
10. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτό & προφορικό λόγο)

Προσφέρουμε:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Δυναμικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
• Εκτενές πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
• Συμμετοχή σε εταιρικά events και δραστηριότητες.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας στο info@ydrometal.gr.

Διαβεβαιώνουμε για την απόλυτη εχεμύθεια όλων των αιτήσεων.

🌐Επισκεφτείτε το www.ydrometal.gr για να μάθετε περισσότερα για την ιστορία μας και την δέσμευσή μας στην αριστεία.