Υπάλληλο Αποθήκης Εμπορικού κέντρου Ρόδου

Η πρωτοπόρος κρητική εμπορική-βιομηχανική εταιρεία με 45χρονη δραστηριότητα στους τομείς : Θέρμανση, Ύδρευση, Κλιματισμός, Μπάνιο/Πλακάκι με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και με εμπορικά κέντρα σε Κρήτη και Ρόδο αναζητά για το Εμπορικό κέντρο Ρόδου (Περιοχή Ασγούρου) Υπάλληλο Αποθήκης

Η εταιρία προσφέρει:
Μόνιμη εργασία, μηνιαίο μισθό & πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση

Απαραίτητα προσόντα του υποψήφιου είναι:
Απολυτήριο Λυκείου
Καλή γνώση Η/Υ – ERP
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Γνώση σε τεχνικές εργασίες (υδραυλικά) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Άδεια χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (Κλαρκ), θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Ομαδικό πνεύμα εργασίας
Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: xatzimarkos@ydrometal.gr με την ένδειξη WH_RH

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις.