Υπάλληλο για το Τμήμα παραγωγής & Διεκπεραίωσης παραγγελιών Κολλεκτέρ – Προμονωμένων σωλήνων

Η ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ – Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ζητά να προσλάβει

Υπάλληλο για το Τμήμα παραγωγής & Διεκπεραίωσης παραγγελιών Κολλεκτέρ – Προμονωμένων σωλήνων.

Η θέση εργασίας αφορά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

  • Απολυτήριο Λυκείου.
  • Γνώσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων (κυρίως συστημάτων Πολυπροπυλενίου PPR)
  • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ
  • Ομαδικότητα.

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Μόνιμη εργασία
  • 5ημερο & συνεχές ωράριο εργασίας
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Ανταγωνιστικές αποδοχές

Βιογραφικά μπορείτε να στέλνετε στο info@ydrometal.gr με την ένδειξη VI_CO ή στο fax 2810381385.

Πληροφορίες: 2810381381

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις.