Υπάλληλο Τιμολόγησης για το Εμπορικό κέντρο Ρόδου, Περιοχή Ασγούρου

Η πρωτοπόρος κρητική εμπορική-βιομηχανική εταιρεία με 50χρονη δραστηριότητα στους τομείς : Θέρμανση, Ύδρευση, Κλιματισμός, Μπάνιο/Πλακάκι με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και με Υποκατάστημα/Εμπορικό κέντρο στην Ρόδο, αναζητά Υπάλληλο Τιμολόγησης για το Εμπορικό κέντρο Ρόδου, Περιοχή Ασγούρου.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης του πελατολογίου της εταιρείας και με έμφαση στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της, το νέο στέλεχος θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες την τιμολόγηση, καταχώρηση παραγγελιών και παραστατικών.

Η εταιρία προσφέρει:
• Πλήρης απασχόληση – Μηνιαίο μισθό & πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
• Δυνατότητα εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα υποψήφιου είναι:
• Απολυτήριο Λυκείου
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
• Καλή γνώση Η/Υ – ERP
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Καλή επικοινωνιακή ικανότητα
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: xatzimarkos@ydrometal.gr

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις.