Καναλάτο Σταθερών Στροφών FX4CS

Κύρια Χαρακτηριστικά

Κατάλληλο για εμπορικούς χώρους.

Εξωτερικός χώρος

Λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 13°C ~ 52°C για ψύξη και -34°C ~ 19°C για θέρμανση.

Πιστοποίηση CE.

Περίβλημα για προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών από προβαμμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Επικάλυψη στοιχείου με τροποποιημένο πολυμερές.

Αντοχή σε δοκιμασία ψεκασμού με αλάτι κατ΄ ελάχιστον 1.000 ωρών, σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής ASTM B117.

Γρίλια με στενά χωρίσματα για βελτιωμένη προστασία του στοιχείου.

Διακόπτες υψηλής και χαμηλής πίεσης.

Πάνελ πρόσβασης για πρόσβαση στα ηλεκτρικά στοιχεία ελέγχου, στον κινητήρα του ανεμιστήρα, στο συμπιεστή και στο στοιχείο του συμπυκνωτή.

Αποσβεστήρας εκκένωσης για ελαχιστοποίηση του θορύβου χαμηλής συχνότητας και των παλμών πίεσης που δημιουργούνται από το αέριο εκκένωσης του συμπιεστή.

Εργοστασιακά παρεχόμενο φίλτρο αφύγρανσης.

Ηχομονωτικό κάλυμμα συμπιεστή για μείωση του θορύβου.

 

Εσωτερικός χώρος

Δυνατότητα εγκατάστασης με την έξοδο παροχής αέρα προς τα πάνω, οριζοντίως ή προς τα κάτω.

Χαλκοσωλήνες με ανάγλυφη εσωτερική διαμόρφωση.

Εύκολη πρόσβαση στα φίλτρα για καθαρισμό.

Προβαμμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Πίνακας ελέγχου ενδασφάλισης στερεάς κατάστασης.

Πτερύγια αλουμινίου κυματοειδούς επιφάνειας.

Εμπορικό φυλλάδιο προϊόντος