Πολυδιαιρούμενα συστήματα

Τα πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού (multi split systems) προσφέρουν την δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών εσωτερικών μονάδων σε μια εξωτερική.

Η χρήση τους βρίσκει εφαρμογή τόσο σε οικιακούς όσο και επαγγελματικούς χώρους όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης περισσότερων της μιας εξωτερικής μονάδας αλλά απαιτείται η ικανότητα ανεξάρτητης ρύθμισης και λειτουργίας  των εσωτερικών μονάδων.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τo επιθυμητό αποτέλεσμα κλιματισμού , εξοικονόμηση χώρου , χαμηλότερο κόστος  εγκατάστασης  και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος multi θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως, η επάρκεια ισχύος της εξωτερικής μονάδας σε σχέση με το είδος και τον αριθμό των εσωτερικών μονάδων κατά την πλήρη λειτουργιά τους  καθώς  επίσης και το μήκος των σωληνώσεων σύνδεσης που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα από τον κατασκευαστή όρια.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ένα πολυδιαιρούμενο σύστημα κλιματισμού όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα στην ιδία όμως πάντα περιοχή λειτουργίας , ψύξης ή θέρμανσης.

Μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα που ταιριάζει στις ανάγκες των χώρων σας από την μεγάλη γκάμα προϊόντων των συνεργαζόμενων εταιριών.