«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» στην Υδρομετάλ

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» στην Υδρομετάλ

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες
1. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
2. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης.
4. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
5. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

Στο νέο πρόγραμμα εντάσσονται και τα κλιματιστικά.

Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Κ ΑΤ ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» (pdf)