Υδραυλικός εξοπλισμός & Είδη Υγιεινής Νέας 5* Ξενοδοχειακής Μονάδας
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
Κλιματισμός , Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ,Είδη Υγιεινής
Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας
Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης
Ανακαίνιση Ξενοδοχειακής Μονάδας
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 250 κλινών
Κλιματισμός 86 δωματίων
Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας
Ανακαίνιση Ξενοδοχειακής Μονάδας
Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και δωρεάν παραγωγή ζεστών νερών χρήσης
Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας
Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας
Παραγωγή ζεστών νερών χρήσης
Eξοπλισμός πισίνας
Κλιματισμός 252 δωματίων
Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών – Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών – Μηχανολογικός εξοπλισμός