Αstir Odysseus
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών – Μηχανολογικός εξοπλισμός
Πελάτης Οccidental Α.Ε
Είδος έργου Μηχανολογικά – Πισίνες – Κλιματισμός - Είδη Υγιεινής
TAGS
Ανάγκη
  • Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Μείωση λειτουργικού κόστους κλιματισμού και παραγωγής ζεστών νερών χρήσης.
Λύση
  • Κατασκευή πισινών συνολικής επιφάνειας 4.000τ.μ.
  • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής Ideal Standard
  • Τοποθέτηση ηλιακών υψηλής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας
Όφελος
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας
  • Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών