ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κλιματισμός Παγκρήτιου Σταδίου
Πελάτης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Είδος έργου ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
TAGS
Ανάγκη

Κλιματισμός αιθουσών,γραφείων και γυμναστηρίων του σταδίου

Λύση

Εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη CARRIER 30XA0904 ψυκτικής ισχύος 915 Kw

Όφελος

Υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και διαρκή ποιοτική τεχνική
υποστήριξη.