Παγκρήτιο Στάδιο
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Πελάτης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Είδος έργου ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
TAGS Δ.Ε.Υ.Α., Μηχανολογικά, Πακρήτιο Στάδιο
Ανάγκη

Μείωση κόστους θέρμανσης πισίνων

Ανάγκη αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών

Λύση

Αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος πετρελαίου,
με αντλίες θερμότητας 61AF της Carrier

Ο συγκεκριμένος τύπος αντλία θερμότητας προορίζεται για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης υψηλής θερμοκρασίας (65°C)

Όφελος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δραστική μείωση κόστους λειτουργίας

Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών