Κυκλοφορητές

Οι κυκλοφορητές είναι ηλεκτροκινητικές αντλίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξαναγκασμένη κυκλοφορία του νερού στα συστήματα θέρμανσης. Οι κυκλοφορητές ουσιαστικά μεταφέρουν το νερό από το λέβητα στα θερμαντικά σώματα με συγκεκριμένες παροχές υπερνικώντας τις αντιστάσεις του δικτύου με σκοπό τα θερμαντικά σώματα να αποδίδουν την κατάλληλη ενέργεια και θέρμανση στο χώρο.
Σήμερα εφαρμόζουμε και χρησιμοποιούμε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με βεβιασμένη κυκλοφορία νερού αποφεύγοντας έτσι μια σειρά από μελέτες για την εφαρμογή των οποίων απαιτούνται μεγάλες διατομές σωληνώσεων και ειδικές κατασκευές.
Για να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις θέρμανσης βεβιασμένης κυκλοφορίας απαιτείται η χρήση κυκλοφορητών.

Οι κυκλοφορητές χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις ψύξης, θέρμανσης, σε ηλιακά κυκλώματα αλλά και σε ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης.

Η σωστή επιλογή του κυκλοφορητή σε ένα σύστημα έχει μεγάλη σημασία για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία του συστήματος.

Η Υδρομετάλ σε συνεργασία με τις πιο εξειδικευμένες εταιρίες στον χώρο όπως η Grundfos και η Wilo και σε συνδυασμό με τους κατάλληλα καταρτισμένους Μηχανικούς που διαθέτει, είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιλέξετε τον κατάλληλο κυκλοφορητή για την εγκατάσταση σας.


          

Πατήστε στα brands για τις διαθέσιμες σειρές αντλιών κυκλοφορητών ανά κατασκευαστή.