Κρουνοί, βάνες, ειδικά εξαρτήματα

Η εταιρεία Υδρομεταλ διαθέτει μια μεγάλη  γκάμα που θα καλύψει τις ανάγκες των περισσότερων υδραυλικών και αρδευτικών εφαρμογών, αλλά και εφαρμογών θέρμανσης και καύσιμων αερίων (υγραέριο – LPG), η εταιρεία εισάγει κρουνούς, βάνες, ασφαλιστικές διατάξεις και εξαρτήματα για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, συνεργαζόμενη με γνωστούς κατασκευαστικούς οίκους όπως CIMBERIO, TIEMME, BIANCHI, RASTELLI.

Επίσης στην γκάμα μας συμπεριλαμβάνονται και υλικά για την κατασκευή μεγαλύτερων δικτύων, όπως βάνες χυτοσιδήρου ελαστικής έμφραξης, βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου έδρας ή Hydrostop, φίλτρα χυτοσιδήρου κ.α.