Μέτρηση νερού

Σήμερα που το νερό είναι πιο πολύτιμο από ποτέ και η ευαισθησία του κόσμου σε θέματα ποιότητας και κατανάλωσης νερού είναι υψηλή, η εταιρεία μας σε συνεργασία με την εταιρεία MADALLENA πρωτοπορεί στην εξέλιξη των προϊόντων μέτρησης του νερού.

Ειδικά για εφαρμογές μέτρησης νερού που αφορούν σε Δήμους, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ και γενικά υπηρεσίες διαχείρισης νερού η Υδρομετάλ ΑΕΒΕ αποτελεί τον ειδικό αφού έχει ειδικές προτάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των οργανισμών και δίνει σύγχρονες λύσεις εγκαθιστώντας συστήματα Τηλεμετρίας ή Συστήματα Ελεγχόμενης Παροχής.