Πυρασφάλεια – Πυρόσβεση

H YΔΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. συνεργάζεται με τα πλέον αξιόπιστα εργοστάσια στο χώρο της πυρανίχνευσης και της πυρασφάλειας, (GRUNDFOS, SIEMENS, MARCO PUMPS, FORAS, DAB, WILO)και αναλαμβάνει να μελετήσει και να σχεδιάσει  ολοκληρωμένες λύσεις προϊόντων από τις σωληνώσεις, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές- σταθμοί, sprinklers μέχρι και τους πιο σύνθετους ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς πυρανίχνευσης και πυροσβεστικά συγκροτήματα .