Υλικά Κτιριακής Αποχέτευσης

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα εκείνα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης ενός κτιρίου μέχρι και την σύνδεση του στο δίκτυο διάθεσης λυμάτων.

Εδώ συμπεριλαμβάνονται σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από PVC, σωλήνες και εξαρτήματα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), φρεάτια, σιφώνια, υδρορροές κτλ.

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη γκάμα υλικών κτιριακής αποχέτευσης και συνεργάζεται με τα εργοστάσια Valsir Ιταλίας (σωλήνες και εξαρτήματα PP), PIPE LIFE (σωλήνες PVC ΕΛΟΤ, 6ΑΤΜ, 3 ΑΤΜ και εξαρτήματα αποχέτευσης ΕΛΟΤ), Nicoll (εξαρτήματα αποχέτευσης και υδρορροών).